Sprytne kulki Lecisz sobie w kulki z

Polityka prywatności

Wprowadzenie

kizi-mizi.pl (dalej „Witryna”) szanuje prywatność wszystkich użytkowników strony i gwarantuje, że udostępnione nam dane osobowe będą traktowane jak informacje poufne. Chronimy dane osobowe z zachowaniem należytej staranności.

Niniejsza polityka prywatności wyszczególnia rodzaje zbieranych danych i cele, w związku z którymi dane są zbierane.

Uwaga: użytkownicy poniżej 16 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (dalej Rodzice) na przekazanie danych osobowych i korzystanie z Witryny.

 1. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Poniżej wymieniono cele, w związku z którymi firma lub strony trzecie współpracujące z kizi-mizi.pl przetwarzają dane osobowe (głównie za pośrednictwem plików cookie).

  Cele Dane Strona gromadząca i uzyskująca dostęp do danych Polityka prywatności
  Zapewnianie prawidłowego działania funkcji. Ostatnio uruchamiane, zapisane i zgłoszone gry oraz postęp w konkretnych grach;
  technologie działające w przeglądarkach (umożliwiające uruchamianie gier);
  statusy profili, o ile użytkownik ma profil, dzięki któremu można sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany;
  ustawienia, z których korzysta użytkownik, np. skórka w Witrynie lub pozycja przycisku menu przenośnego.
  Strona internetowa Polityka prywatności
  Analiza statystyk i zachowania użytkownika w celu uzyskiwania informacji o popularności i funkcjonalności oraz usprawniania Witryny (doświadczenia) i oferowanych usług. Adresy IP w celu liczenia unikalnych użytkowników;
  informacje dotyczące przeglądarki;
  system operacyjny (np. Windows);
  godzina i czas trwania wizyty;
  informacje dotyczące stron odwiedzonych w Witrynie;
  Google Analytics link

  Dzięki reklamom zamieszczonym w Witrynie kizi-mizi generuje dochody, a użytkownicy mogą korzystać z gier nieodpłatnie. Dane z reklam są wykorzystywane również za pomocą narzędzia Google Analytics (zgodnie z opisem powyżej). Dzięki wdrożonym funkcjom reklamowym narzędzia Google Analytics kizi-mizi może korzystać:

  • z remarketingu w Google Analytics,
  • z raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google,
  • z demografii Google Analytics i raportowania odsetek,
  • ze zintegrowanych usług, które wymagają Google Analytics do zbierania danych za pośrednictwem reklamowych plików cookie i identyfikatorów.

  Dzięki temu reklamy są lepiej dostosowane do użytkowników, a firma może usprawnić kampanie reklamowe, np. upewnić się, że użytkownik nie zobaczy dwukrotnie tej samej reklamy.

  Gdy użytkownik kliknie reklamę kizi-mizi w witrynie, firma może dostosować treść Witryny, aby zawierała ona treść reklamy (np. dotyczyła jednej z popularnych gier).

  Firma Google używa takie plików cookie w związku z reklamami wyświetlanymi w Internecie i w innych usługach firmy Google, takich jak YouTube, a także po to, aby dostosować treść reklam do upodobań użytkowników.

  Rodzaje plików cookie używanych przez firmę Google opisano na następujących stronach: www.google.com/policies/technologies/types/

  Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę: tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  Google link
  Logowanie Witrynie za pomocą konta w serwisie Facebook.
  Aby polubić daną stronę za pomocą Facebooka po kliknięciu przycisku LUBIĘ TO!, a także w celu monitorowania wizyt w Witrynie.
  Po zalogowaniu w serwisie Facebook i przejściu do Witryny serwis Facebook uzyska informacje o tym, że użytkownik odwiedził Witrynę. Serwis Facebook prowadzi rejestr dotyczący wszystkich stron, na których wyświetla się przycisk LUBIĘ TO!.
  Informacje zostały pozyskane z polityki prywatności serwisu Facebook. Facebook link
  Logowanie w Witrynie za pomocą konta Google.
  Aby korzystać z funkcji +1 dostępnej w usłudze Google+, po przyciśnięciu przycisku G+1.
  Informacje zostały pozyskane z polityki prywatności firmy Google. Google link
  Logowanie w Witrynie za pomocą konta w serwisie Twitter. Informacje zostały pozyskane z polityki prywatności serwisu Twitter. Twitter link
  Aby zagwarantować możliwość logowania użytkownikom i ich rozpoznawanie, np. w celu rejestracji wysokich wyników, ostatnio uruchamianych gier, ulubionych i preferencji dotyczących Witryny;
  Rejestrowanie pozycji w rankingach danych gier.
  Nazwa użytkownika i adres e-mail;
  Data urodzenia;
  Adresy IP;
  Daty rejestracji i logowania;
  Jeśli użytkownik poda imię i nazwisko;
  Takie same dane, jak wyszczególnione w części „Zapewnianie prawidłowego działania funkcji”.
  Strona internetowa
  Takie dane są zapisywane w bazie danych firmy (informacje nie są przechowywane w plikach cookie).
  Polityka prywatności
  Gwarancja, że gry partnerów kizi-mizi będą działały prawidłowo. Wygląda na to, że grasz w grę w Witrynie, ale jest ona wczytywana z witryny partnerskiej. Wyobraź sobie, że gra jest obrazem znajdującym się w innym miejscu. Widzisz ją w Witrynie, która pełni funkcję ramy obrazu. Gra została umieszczona w Witrynie przez producentów, aby użytkownicy mogli w nią zagrać. Strona trzecia ma obowiązek zawiadomić użytkowników o sposobach przetwarzania danych. Dlatego może wyświetlić się dodatkowy komunikat o plikach cookie. Zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem kizi-mizi nie wie, jakie dane są przetwarzane przez strony trzecie. kizi-mizi postanowiła zamieścić najważniejszych partnerów i ich polityki prywatności po prawej, aby użytkownicy Witryny mogli się zapoznać ze sposobami przetwarzania danych przez strony trzecie. CoolGames
  Cloud Games
  Famobi
  GamePix
  OrangeGames
  Poki
  Softgames
  link
  link
  link
  link
  link
  link
  link
 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

  Użytkownicy Witryny udostępniają kizi-mizi niektóre dane osobowe. Należy rozgraniczyć dwa rodzaje danych (osobowych) — dane dostarczone aktywnie i pasywnie. Dane osobowe dostarczone aktywnie to dane, które użytkownik wprowadził samodzielnie do formularza w Witrynie. Są to np. imię i nazwisko oraz adres e-mail, które należy podać podczas rejestracji w celu utworzenia profilu w Witrynie. Dane dostarczone pasywnie to dane gromadzone automatycznie podczas przeglądania Witryny. Zaliczają się do nich adres IP, informacje o systemie operacyjnym zainstalowanym na komputerze oraz informacje o używanej przeglądarce. Dane użytkowników zalogowanych na profilu użytkownika dostarczone aktywnie i pasywnie będą gromadzone przez firmę. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, kizi-mizi może gromadzić wyłącznie informacje dostarczane pasywnie.

  kizi-mizi nie udostępnia danych osobowych powiązanych z profilem stronom trzecim, chyba że będzie do tego zmuszona w związku z przepisami prawa lub uzyska wyraźne zezwolenie użytkownika na takie działanie.
  W przypadku (domniemanego) oszustwa lub nadużycia Witryny kizi-mizi może przekazać dane osobowe właściwym organom. Jeśli Witryna zostanie przejęta przez inny podmiot, konieczne będzie dostarczenie wszelkich danych nowemu właścicielowi. Rolą podmiotów, z którymi współpracuje kizi-mizi, jest publikowanie wybranych treści w Witrynie. Wyobraź sobie, że gra jest obrazem znajdującym się w innym miejscu. Widzisz ją w Witrynie, która pełni funkcję ramy obrazu. Gra została umieszczona w Witrynie przez producentów, aby użytkownicy mogli w nią zagrać. kizi-mizi nie odpowiada za sposoby, w jakie wymienione strony trzecie przetwarzają dane.

 3. Rodzice i dzieci

  Nie masz jeszcze 16 lat? Jeśli tak, musisz mieć zgodę rodziców na wprowadzenie danych osobowych.

  Jesteś ojcem, matką lub opiekunem prawnym dziecka korzystającego z gier opublikowanych w Witrynie i chcesz cofnąć zgodę? Jest to możliwe w dowolnej chwili. Aby usunąć konto/profil, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego opublikowanego w Witrynie. Możemy wtedy poprosić o potwierdzenie tożsamości, aby sprawdzić, czy profil należy do Twojego dziecka. Procedura pomoże uniknąć usunięcia profilu innego użytkownika.

 4. Dane dostarczane aktywnie

  1. Rejestracja

   Aby możliwe było utworzenie profilu, użytkownik musi się zarejestrować. kizi-mizi przechowuje dane osobowe wprowadzone przez użytkownika, takie jak adres e-mail i data urodzenia.

  2. Profil

   Za pomocą profilu użytkownik może uzyskać dostęp do wprowadzonych danych osobowych i zmieniać je, o ile jest to konieczne. Do profilu można uzyskać dostęp, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. W celu zapobiegania nadużyciom zabrania się udostępniania hasła stronom trzecim.

  3. Formularz kontaktowy

   Po wypełnieniu formularza kontaktowego lub wniosku w Witrynie lub po przesłaniu firmie wiadomości e-mail przesłane dane będą przechowywane do chwili udzielenia pełnej odpowiedzi oraz przetworzenia formularza lub wiadomości zgodnie z naturą formularza lub treścią wiadomości e-mail.

  4. Nazwa użytkownika i hasło

   Nazwa użytkownika jest powiązana z hasłem. Każdy użytkownik odpowiada za użycie hasła z należytą starannością. kizi-mizi zakłada, że logująca się osoba wprowadzająca nazwę użytkownika i hasło ma prawo używać profilu użytkownika. Jeśli użytkownik podejrzewa, że niepowołane osoby uzyskały dostęp do hasła, musi niezwłocznie zgłosić firmie takie podejrzenia, aby możliwe było podjęcie odpowiednich środków.

  5. Okres przechowywania

   kizi-mizi przechowuje dane dostarczone aktywnie przez użytkownika, dopóki profil jest używany lub do chwili, gdy użytkownik złoży wniosek o usunięcie profilu. Po usunięciu profilu Witryna zachowa dane profilowe przez dodatkowy okres 30 dni, aby użytkownicy, którzy zmienią zdanie, mogli ponownie uzyskać dostęp do profilu lub na wypadek, gdyby po usunięciu profilu wystąpiły skargi dotyczące materiałów/informacji opublikowanych przez użytkownika.

   W przypadku nadużycia Witryny skutkującego usunięciem profilu kizi-mizi zachowa dane profilowe w celu zapobiegania nadużyciom w przyszłości.

   Jeśli profil nie będzie używany przez dwa lata, zostanie oznaczony jako nieaktywny, a wszystkie dane profilowe powiązane z profilem zostaną usunięte.

 5. Dane dostarczane pasywnie

  1. Zachowanie na stronie i dane odwiedzających osób

   Dane osób odwiedzających Witrynę są gromadzone w celu przeprowadzania analiz statystycznych związanych z Witryną. Ogólne dane odwiedzających obejmują adres IP, godzinę wizyty i dane przesłane przez przeglądarkę.

  2. Polityka plików cookie

   Witryna korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe, proste pliki przesyłane wraz ze stronami Witryny i gromadzone przez przeglądarkę lub na dysku twardym komputera. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, ale firma nie zaleca takiego działania. Wyłączenie plików cookie znacznie ograniczy niektóre funkcje Witryny. Jeśli po wyświetleniu się paska cookie użytkownik postanowi wyrazić zgodę na politykę Witryny dotyczącą plików cookie, klikając okno Witryny, oraz posiada profil, Witryna umieści plik cookie na komputerze użytkownika niezwłocznie po logowaniu z użyciem nazwy użytkownika i hasła. Dzięki temu Witryna będzie w stanie rozpoznać użytkownika do zakończenia bieżącej sesji. Informacje uzyskane przez firmę w ten sposób będą wykorzystywane w celu dostosowywania Witryny do życzeń i preferencji użytkownika.

   Pliki cookie ułatwiają korzystanie z Witryny i dostosowują ją do potrzeb użytkownika. Istnieją trzy rodzaje plików cookie.

   1. Niezbędne:

    To pliki cookie umożliwiające wyświetlanie Witryny i korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Są one gromadzone automatycznie bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

   2. Związane z funkcjonalnością:

    To pliki cookie umożliwiające zapisywanie preferowanych ustawień, takich jak ulubiony kolor i awatar użytkownika.

   3. Związane z prezentacją:

    Dzięki tym plikom cookie użytkownik widzi gry, w które grał, gry, które oznaczył jako ulubione, oraz gry, które zgłosił. Są one gromadzone automatycznie bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

   4. Pliki cookie stron trzecich:

    Dzięki tym plikom cookie Witryna może wyświetlać reklamy dostosowane do upodobań użytkownika.

    Są one przechowywane za zgodą użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę na gromadzenie takich plików cookie, wybierając opcję „Zgadzam się” na pasku cookie lub klikając Witrynę po wyświetleniu się paska cookie.

   Usuwanie plików cookie

   Nie chcesz korzystać z plików cookie? Jeśli chcesz usunąć pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia przeglądarki. kizi-mizi nie ma wpływu na te pliki, ponieważ są one przechowywane w Twojej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pomocy, przejdź do działu „Pomoc” w przeglądarce. Na stronie www.youronlinechoices.com można usunąć pliki cookie stron trzecich. Dzięki temu nie zostaną one przywrócone w innych witrynach.

  3. Google

   Witryna zawiera reklamy dostarczane przez amerykańską firmę Google. Do śledzenia zachowania użytkowników w Witrynie wykorzystywane są również pliki cookie i inne technologie, takie jak Google Analytics. Informacje uzyskane w taki sposób, w tym adres komputera (adres IP), będą przekazywane firmie Google i gromadzone przez nią na serwerach w USA.

   Firma Google wykorzystuje informacje do śledzenia zachowania w Witrynie oraz składania raportów dotyczących Witryny. Dzięki temu reklamodawcy firmy Google mogą sprawdzać skuteczność prowadzonych przez nich kampanii. Firma Google może udostępniać takie informacje stronom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli strony trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google. kizi-mizi nie ma na to wpływu.

   W Witrynie działają następujące funkcje reklamowe narzędzia Google Analytics:

   • remarketing w Google Analytics,
   • raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google,
   • demografia Google Analytics i raportowanie odsetek,
   • zintegrowane usługi, które wymagają Google Analytics do zbierania danych za pośrednictwem reklamowych plików cookie i identyfikatorów.

   Użytkownicy mogą cofnąć zgodę na funkcje reklamowe narzędzia Google Analytics na stronie Google Analytics Opt-out Browser Add-on lub w menu „Ustawienia reklam”.

 6. Zmiany w polityce prywatności

  Polityka prywatności Witryny może ulec zmianie. Zalecamy regularne sprawdzanie zapisów polityki prywatności, aby być na bieżąco ze zmianami.

 7. Dostęp do danych osobowych i wprowadzanie zmian

  Użytkownicy mogą zmieniać lub usuwać dane osobowe dostarczone w sposób aktywny na stronie profilu.

  Użytkownicy mogą w dowolnej chwili zadawać pytania dotyczące: polityki prywatności, dostępu do danych osobowych oraz zmieniania danych osobowych zgromadzonych w Witrynie lub usuwania takich danych. W tym celu należy używać formularza kontaktowego opublikowanego w Witrynie.

Kulki